Inspraak

Ouders en gastouders hebben allemaal hun eigen kennis, ervaring en zienswijze.

Door samenwerking met ouders, gastouders en Gastouderbureau Barbamama kan gestreefd worden naar een zo goed mogelijke kinderopvang.

Ouders en gastouders hebben inspraak in het beleid van Gastouderbureau Barbamama. Ouders kunnen deelnemen aan de oudercommissie. Gastouders kunnen deelnemen in de gastoudercommissie.

Wilt u meedenken in de ouder- of gastoudercommissie? Laat het ons dan weten!