Pedagogisch Beleid

 

Pedagogisch Beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor iedereen die betrokken is bij Gastouderbureau Barbamama. Het geeft ouders/verzorgers een goed beeld van wat wij verstaan onder veilige en verantwoorde gastouderopvang en wat zij kunnen verwachten van onze dienstverlening. Het is voor gastouders een leidraad in de omgang met de gastkinderen in hun dagelijkse werk. Het is voor de bemiddelingsmedewerkers een leidraad in de selectie en begeleiding van de gastouders en het geeft inzicht in onze pedagogische aanpak binnen de gastouderopvang ten behoeve van de toetsing aan het wettelijk kader door de GGD.

Iedere gastouder handelt vanuit persoonlijke inzichten, achtergronden en motivaties. De manier van omgaan met kinderen door de verschillende gastouders is zeer divers. Deze diversiteit is een belangrijk kenmerk van gastouderopvang.
Kinderen zijn onderzoekers. Enerzijds hebben zij behoefte aan geborgenheid en veiligheid, anderzijds staan zij tegenover uitdagingen. Aan hun behoefte om te onderzoeken stel je duidelijke grenzen als opvoeder, terwijl je aan de andere kant dit gedrag juist aanmoedigt en het kind in zijn waarde laat en respecteert.
Het pedagogisch beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten en werkwijzen worden gehanteerd bij de omgang en opvoeding van kinderen. Gastouders moeten dit pedagogische plan te onderschrijven en op deze wijze de kinderopvang vorm te geven, zonder dat daarmee de spontaniteit van het omgaan met kinderen in het gedrang komt.

Voor ouders is het belangrijk te weten of de pedagogische visie van Gastouderbureau Barbamama aansluit bij hun eigen opvoeding. Om die reden is het van groot belang dat er een visie bestaat over het pedagogisch handelen en hoe deze gestalte krijgt in het dagelijkse werk van de gastouder en het gastouderbureau.

Pedagogisch beleidsplan