Wat is gastouderopvang

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar worden opgevangen door een gastouder, meestal in haar eigen huis.
De gastouder werkt op freelance of ZZP basis en hanteert een overeenkomst van opdracht, een eigen uurtarief en eigen (binnen de kaders van de wet) werkwijze.

Voordelen van gastouderopvang

Gastouderopvang is een vorm van opvang met een eigen karakter; iedere kind is uniek en iedere gastouder is uniek. Gastouderopvang onderscheidt zich van opvang in kinderdagverblijven onder andere door:

 • De huiselijke rustige sfeer waarin de opvang plaats vindt.
 • De kleinschaligheid
 • De flexibiliteit die geboden kan worden.
 • Eén vast persoon die het kind verzorgt.
 • De ouder kiest zelf de gastouder.

Onderzoek door de universiteit van Leiden wijst uit, dat kinderen zich bij een gastouder meer op hun gemak voelen dan een kinderdagverblijf.

 • Het welbevinden van het kind is hoger.
 • De gastouder is sensitiever, wat maakt dat ze sneller zullen inspelen op signalen van het kind.
 • Het geluidsniveau is lager dan bij een kinderdagverblijf, wat meer rust geeft voor het kind.

Opvang bij de gastouder thuis

Gastouderbureau Barbamama  verzorgt en bemiddeld  uitsluitend gastouderopvang bij gastouders thuis. De gastouder vangt kinderen op in haar eigen huis. Voordeel is dat er van meerdere gezinnen kindjes aanwezig zijn; voor kinderen zijn er dan vaak leeftijdsgenootjes om mee te spelen.

Aantal kinderen en leeftijdsbeleid

Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:

 • Maximaal 5 kinderen tot 4 jaar.
 • Maximaal 4 kinderen tot 2 jaar.
 • Maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder. Vriendjes of vriendinnetjes die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen hierbij ook mee.
Hoeveel kinderen een gastouder in de praktijk op zal vangen is onder meer afhankelijk van de wensen van de gastouder en de beschikbare speel- en slaapruimte.

Kwaliteitseisen gastouderopvang

Gastouderbureau Barbamama draagt zorg voor een verantwoorde opvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Al onze gastouders staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), wat u het recht geeft op kinderopvangtoeslag. Zij zijn allen deskundig, beschikken over een relevante opleiding, volgen ieder jaar een cursus EHBO aan kinderen en kunnen een verklaring omtrent gedrag overleggen, zowel van zichzelf als hun huisgenoten van boven de 18 jaar.