Cursussen

Wij bieden gastouders verschillende mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen en te verdiepen op pedagogisch vlak. Gastouders kunnen gratis deelnemen bijscholing,(thema)bijeenkomsten en (online) cursussen.


De volgende cursussen worden doorlopend aangeboden:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De cursus Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling behandelt zeer belangrijke informatie over kindermishandeling, bijbehorende signalen en een stappenplan over wat je moet doen bij een vermoeden van kindermishandeling. De cursus sluit aan bij de Wet verplichte Meldcode.

Communiceren met ouders

Communiceren met oudersis een nuttige basiscursus die een goede professionele communicatie met ouders ondersteunt, ook als het gaat om persoonlijke kwesties als de (opvoeding van hun) kinderen.

Hygiëne en persoonlijke verzorging

Hoewel het vanzelfsprekend lijkt, leert de cursus Hygiëne en persoonlijke verzorging je waarom het belangrijk is dat kinderen kunnen opgroeien in een schone en hygiënische omgeving.

Opvoeden en ontwikkeling

Opvoeden en ontwikkeling is een cursus die de ontwikkeling van kinderen behandelt. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende ontwikkelingsgebieden en er worden handvaten aangereikt hoe jij deze ontwikkeling te stimuleren.  De cursus duurt 2 tot 2.5 uur.