Gastoudercommissie

Een gastoudercommissie is niet bij wet verplicht gesteld. Gastouderbureau Barbamama vindt het belangrijk dat je als gastouder je stem moeten kunnen laten horen en heeft daarom een gastoudercommissie opgericht. Gastouderbureau Barbamama vindt het fijn een klankbordgroep te hebben waar Gastouderbureau Barbamama zo nu en dan dingen aan kan voorleggen. Gastouderbureau Barbamama vindt het belangrijk om met jou dingen te kunnen bespreken en jij op jouw beurt, met Gastouderbureau Barbamama.

Gastouderbureau Barbamama vindt het belangrijk dat de gastouders onderling geen concurrenten van elkaar worden, maar collega`s zijn die samenwerken. Samenwerken in de zin van het ondernemen van gezamenlijke activiteiten, elkaars achterwacht zijn, elkaar kunnen vervangen bij ziekte en afwezigheid van jezelf of collega-gastouder en de positie van de gastouder te versterken.
Wil jij actief mee willen denken over ons beleid en de uitvoering hiervan? Ben je gastouder en zelf ook geïnteresseerd om deel te nemen?