Meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Onderzoek wijst uit dat professionals die met een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als een collega waar zo’n code niet voorhanden is. Om deze reden is het vanaf juli 2013 verplicht om de Meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-juli-2013 te hanteren voor organisaties die vanuit professioneel oogpunt met kinderen werken en geldt er een meldplicht voor professionals.
Sinds juli 2013 geldt er ook een wettelijke meldplicht voor professionals die werken in de kinderopvang om melding te maken als er een vermoeden is van kindermishandeling gepleegd door professionals in de werksituatie of door ouders in de thuissituatie
Gastouderbureau Barbamama werkt volgens de Meldcode_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling en begeleidt gastouders in het gebruik hiervan. Wij scholen gastouders in het gebruik van de meldcode via e-modules en via thema-bijeenkomsten. De meldcode die wij gebruiken is ontwikkeld door de Branchevereniging Kinderopvang en toegespitst op organisaties die werkzaam zijn in de kinderopvangbranche.
Op het opvangadres is de meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld aanwezig. De gastouder kent de inhoud van deze meldcode en handelt er aantoonbaar naar.

Link document meldcode

De Meldcode App helpt professionals in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De App behandelt de 5 stappen van de meldcode en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden.

Apps Android en iOS
Download hier de app van de Meldcode voor Android tablets en smartphones
Download hier de app voor de Meldcode voor iOS tablets en smartphones
Zo heeft u altijd supersnel overal alle benodigde informatie.