Kinderopvangtoeslag

Als uw kind opgevangen wordt bij een gastouder die geregistreerd is in het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is een percentage van de opvangkosten. De hoogte van het percentage is afhankelijk van uw (gezins)inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger het percentage kinderopvangtoeslag. Het percentage kinderopvangtoeslag voor een tweede en volgend kind is aanzienlijk hoger dan voor het eerste kind.

De uurprijs die u voor kinderopvang betaalt is ook van invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Is de uurprijs hoger dan het door de overheid vastgestelde tarief, dan betaalt u het verschil zelf. U vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan bij de Belastingdienst. U kunt uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum kinderopvang de kinderopvangtoeslag aanvragen. De tegemoetkoming ontvangt u in maandelijkse termijnen. Als het jaar voorbij is geeft u op een opgaafformulier aan wat uw werkelijke kosten zijn geweest. Een eventueel verschil tussen het bedrag waarop u recht hebt en wat ju hebt gekregen, wordt achteraf door de Belastingsdienst verrekend.

Een proefberekening kinderopvangtoeslag kan je hier maken.