Oudercommissie

Gastouderbureau Barbamama vindt een goede communicatie met vraagouders belangrijk. De vraagouders hebben geregeld contact met de gastouders, maar Gastouderbureau Barbamama wil graag ook de vraagouders regelmatig spreken. Dit kan via de oudercommissie.

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie bestaat uit 3 a 5 ouders die hun kinderen bij een gastouder van Gastouderbureau Barbamama onderbrengen. De oudercommissie adviseert het gastouderbureau over de onderwerpen, die worden genoemd in de wet, zoals bijvoorbeeld algemene voedingsaangelegenheden of het algemene beleid gericht op opvoeding, veiligheid of gezondheid en het pedagogisch beleid. Het gastouderbureau  moet het gevoerde en nog te voeren pedagogisch beleid vanaf 1 januari 2016 ten minste eenmaal in de 12 maanden bespreken met de oudercommissie. Hieronder vallen ook de spel- en ontwikkelingsactiviteiten. Daarnaast is het gastouderbureau verplicht om het definitieve inspectierapport van de GGD met de oudercommissie te bespreken.
Heeft u een vraag aan de oudercommissie of heeft u belangstelling voor deelname in de oudercommissie, neem dan rechtstreeks contact op