Vacature voor oudercommissieleden

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van;

OUDERCOMMISSIELID m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Gastouder, de omgang van de gastouders met ouders, de door de gastouder aangeboden spel- en ontwikkelingsactiviteiten, het inspectierapport en hoe er met klachten wordt omgegaan door de het gastouderbureau.

De oudercommissie:

  • Overlegt met de houder van het gastouderbureau.
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd de houder.
  • Bevordert goede en heldere informatie aan ouders.
  • Onderhoudt contacten met andere ouders.
  • Bevordert de betrokkenheid van ouders bij het gastouderbureau, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren.

Wij zoeken ouders die:

  • Mee willen praten en beslissen.
  • De kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden.
  • Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie.
  • Hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons gastouderbureau en haar gastouders.