Werkwijze

Inschrijven

Wanneer u na het lezen van de website en eventuele telefonische informatie besluit dat u ingeschreven wilt worden als vraagouder, klik dan hier voor het intakeformulier voor vraagouders.

Intake

Na uw inschrijving nemen wij zo snel mogelijk contact met u op en wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats bij u thuis. Gastouderbureau Barbamama bespreekt met u de opvangwensen en wij vertellen u over de werkwijze van ons bureau.
Na het intakegesprek zoekt Gastouderbureau Barbamama een passende gastouder die past bij uw persoonlijke situatie.

De bemiddeling

Na het intakegesprek zoekt Gastouderbureau Barbamama een passende gastouder die past bij uw persoonlijke situatie. Zowel het gastouderbureau als de vraagouder kan op zoek gaan naar geschikte gastouder.
Een vraagouder en een gastouder van wie vraag en aanbod overeenkomen, worden met elkaar in contact gebracht door Gastouderbureau Barbamama.

Het kennismakingsgesprek

Zodra er een geschikte match is gevonden is het tijd voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is bedoeld om het vraag- en gastouder met elkaar kennis te laten maken. In dit gesprek komen punten aan de orde die belangrijk zijn voor de opvang van het gastkind. Het kennismakingsgesprek vindt plaats in het huis waar de kinderen worden opgevangen. Tijdens dit gesprek worden de wensen t.a.v. de opvang met elkaar besproken. De eerste indruk van de vraagouder en gastouder is hierbij natuurlijk heel belangrijk. Beide partijen moeten er een goed gevoel over hebben.

De koppeling

Na het kennismakingsgesprek krijgen de gast- en vraagouder enkele dagen bedenktijd om te beslissen of ze de koppeling wel of niet aan willen gaan. Gastouderbureau Barbamama neemt na een aantal dagen contact met vraag- en gastouder op en geeft de beslissing aan hen door. Wanneer vraag- of gastouder de koppeling niet aan wil gaan, zal Gastouderbureau Barbamama de andere partij daarvan op de hoogte stellen en zal zij, zo mogelijk, op zoek gaan naar een andere vraag- of gastouder.

Overeenkomst tussen gastouder-vraagouder en gastouderbureau

Zodra er tot overeenstemming is gekomen tussen vraagouder en de gastouder, wordt er een overeenkomst van opdracht opgesteld tussen vraagouder en gastouder en ontvangt de vraagouder een overeenkomst van bemiddeling tussen Gastouderbureau Barbamama en de vraagouder.
Gastouders zijn bij Gastouderbureau Barbamama vrij om een eigen overeenkomst van opdracht met de vraagouder te gebruiken. Natuurlijk mag er ook gebruik worden gemaakt van onze voorbeeldovereenkomsten van opdracht. Na ondertekening van de overeenkomsten en het vastleggen van de praktische afspraken, kan de opvang van start gaan.

Evaluatie

Na een proefperiode van ongeveer 2 maanden vindt een evaluatiegesprek plaats. Het doel van dit gesprek is het uitwisselen van ervaringen t.a.v. de opvang en het toetsen van de afspraken die gemaakt zijn. Verloopt de opvang niet naar wens dan wordt in eerste instantie gekeken naar een oplossing voor het probleem. Daarna vindt jaarlijks een mondelinge evaluatie plaats.
Gastouderbureau Barbamama heeft daarnaast jaarlijks een voortgangsgesprek met de gastouder over de opvang.